[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề SỐ ĐẾM trong tiếng Trung

Chủ đề SỐ ĐẾM trong tiếng Trung
Dành cho người mới học, Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung