Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề thuật ngữ chuyên ngành THƯƠNG MẠI trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề thuật ngữ chuyên ngành THƯƠNG MẠI trong tiếng Trung

Học tiếng trung thương mại chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu sử dụng tiếng trung giao tiếp và văn bản trong vấn đề thương mại khi làm việc, kinh doanh với người Đài Loan, Trung Quốc… Kiến Thức Tiếng Trung cung cấp từ vựng phổ thông chuyên ngành thương mại giúp các bạn dịch chuẩn nhất cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, học tập của bạn.

Tổng hợp thuật ngữ tiếng trung Thương Mại chuyên ngành:

 • 批发价 (Pīfā jià) – Wholesale price – Giá bán buôn
 • 目的港 (Mùdì gǎng) – Portof destination – Cảng đến
 • 零售价 (Língshòu jià) – Retail price – Giá bán lẻ
 • 进口许口证 (Jìnkǒu xǔ kǒu zhèng) – Inportlicence – Thủ tục nhập khẩu
 • 现货价格 (Xiànhuò jiàgé) – Spot price – Giá trả tiền ngay
 • 出口许口证 (Chūkǒu xǔ kǒu zhèng) – Exportlicence – Thủ tục xuất khẩu
 • 期货价格 (Qíhuò jiàgé) – Forward price – Giá định trước
 • 现行价格(时价) (Xiànxíng jiàgé (shí jià) – Current price – Giá hiện hành

hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-trong-van-phong-trong-tieng-trung-phan-3 [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề thuật ngữ chuyên ngành THƯƠNG MẠI trong tiếng Trung [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề thuật ngữ chuyên ngành THƯƠNG MẠI trong tiếng Trung [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề thuật ngữ chuyên ngành THƯƠNG MẠI trong tiếng Trung [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề thuật ngữ chuyên ngành THƯƠNG MẠI trong tiếng Trung [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề thuật ngữ chuyên ngành THƯƠNG MẠI trong tiếng Trung [Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề thuật ngữ chuyên ngành THƯƠNG MẠI trong tiếng Trungv

 • 国际市场价格 (Guójì shìchǎng jiàgé) – World (International)Marketprice –  Giá trên TTQT
 • 离岸价(船上交货价)(Lí àn jià (chuánshàng jiāo huò jià)) – FOB-free on board – Giá giao hàng trên thuyền
 • 成本加运费价(离岸加运费价)(Chéngběn jiā yùnfèi jià (lí àn jiā yùnfèi jià)) – C&F-cost and freight: Giá bao gồm giá gốc + giá vận chuyển
 • 到岸价(成本加运费、保险费价)(Dào àn jià (chéngběn jiā yùnfèi, bǎoxiǎn fèi jià)) – CIF-cost,insurance and freight – Giá bao gồm giá gốc,+giá vận chuyển+ bảo hiểm运费freight Chi phí
 • 单价 (Dānjià) – Price – Giá cả
 • 码头费 (Mǎtóu fèi) – Wharfage – Chi phí bến tàu
 • 总值 (Zǒng zhí) – Total value – Tổng giá trị
 • 卸货费 (Xièhuò fèi) – Landing charges – Chi phí dỡ hàng
 • 金额 (Jīn’é) – Amount – Số tiền
 • 关税 (Guānshuì) – Customs duty – Thuế quan
 • 净价 (Jìng jià) – Net price – Giá vốn
 • 印花税 (Yìnhuāshuì) – Stamp duty – Tem thuế
 • 含佣价 (Hán yōng jià) – Price including commission – Giá gồm tiền hoa hồng
 • 运费 (Yùnfèi) – Freight – Phí vận chuyển
 • 单价 (Dānjià) – Price – Đơn giá
 • 码头费 (Mǎtóu fèi) – Wharfage – Thuế bến, thuế bến cảng
 • 总值 (Zǒng zhí) – Total value – Tổng giá trị
 • 卸货费 (Xièhuò fèi) – Landing charges – Phí dỡ hàng
 • 金额 (Jīn’é) – Amount – Kim ngạch
 • 关税 (Guānshuì) – Customs duty – Thuế hải quan
 • 净价 (Jìng jià) – Net price – Giá ròng, giá thực, giá tịnh
 • 印花税 (Yìnhuāshuì) – Stamp duty – Thuế tem, thuế trước bạ
 • 含佣价 (Hán yōng jià) – Price including commission – Giá bao gồm tiền hoa hồng
 • 港口税 (Gǎngkǒu shuì) – Portdues – Thuế cảng khẩu
 • 回佣 (Huíyōng) – Return commission – Phí hoa hồng trả lại
 • 装运港 (Zhuāngyùn gǎng) – Portof shipment – Cảng bốc hàng
 • 折扣 (Zhékòu) – Discount,allowance – Chiết khấu
 • 卸货港 (Xièhuò gǎng) – Port of discharge – Cảng dỡ hàng
 • 港口税 (gǎngkǒu shuì) – Portdues – Thuế tại cảng khẩu
 • 回佣 (huíyōng) – Return commission – Trả lại tiền hoa hồng
 • 装运港(Zhuāngyùn gǎng) – Portof shipment – Cảng bốc xếp
 • 折扣 (zhékòu) – Discount,allowance – Tiền chiết khấu
 • 卸货港 (Xièhuò gǎng) – Port of discharge – Cảng dỡ hàng
 • 批发价 (pīfā jià) – Wholesale price – Giá bán buôn
 • 目的港 (mùdì gǎng) – Portof destination – Cảng đến
 • 零售价 (Língshòu jià) – Retail price – Giá bán lẻ
 • 进口许口证 (Jìnkǒu xǔ kǒu zhèng) – Inportlicence – Giấy phép nhập khẩu
 • 现货价格 (Xiànhuò jiàgé) – Spot price – Giá hiện nay
 • 出口许口证 (Chūkǒu xǔ kǒu zhèng) – Exportlicence – Giấy phép xuất khẩu
 • 期货价格 (Qíhuò jiàgé) – Forward price – Giá gốc
 • 现行价格(时价)(Xiànxíng jiàgé (shí jià)) – Current price – Giá hiện tại
 • 国际市场价格 (Guójì shìchǎng jiàgé) – World (International)Marketprice Giá thị trường quốc tế
 • 离岸价(船上交货价)(Lí àn jià (chuánshàng jiāo huò jià)) – FOB-free on board FOB Miễn trách nhiệm Trên Boong tàu nơi đi còn gọi là ” Giao lên tàu”
 • 成本加运费价(离岸加运费价)(Chéngběn jiā yùnfèi jià (lí àn jiā yùnfèi jià)) – C&F-cost and freight CF giá thành kèm phí vận chuyển
 • 到岸价(成本加运费、保险费价)(Dào àn jià (chéngběn jiā yùnfèi, bǎoxiǎn fèi jià)) – CIF-cost,insurance and freight CIF gồm giá thành của sản phẩm, cước phí vận chuyển và phí bảo hiểm

Phía trên là những từ tiếng Trung Quốc cơ bản nhất sử dụng trong tiếng Trung văn bản giấy tờ, giao tiếp hàng ngày về thương mại, mong rằng nó sẽ giúp ích phần nào cho quá trình trau dồi vốn từ vựng tiếng Trung Quốc thương mại của các bạn.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments