Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề BẠN HỌC Ở ĐÂU

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề BẠN HỌC Ở ĐÂU

一、 课文 kèwén
( – ) 你在哪儿学习 Nǐ zài nǎr xuéxí
A: 你学习什么?
nǐ xuéxí shénme?
B: 我学习汉语.
Wǒ xuéxí hànyǔ.
A: 你在哪儿学习?
Nǐ zài nǎr xuéxí?
B: 我在北京语言文化大学学习。
Wǒ zài běijīng yǔyán wénhuà dàxué xuéxí.
A: 你觉得汉语难吗?
Nǐ juédé hànyǔ nán ma?
B: 我觉得听,说比较容易,读,写很难。
Wǒ juédé tīng, shuō bǐjiào róngyì, dú, xiě hěn nán.
(二)你们的老师是谁nǐmen de lǎoshī shì shuí
A: 我给你介绍一下儿,这是我的同屋。他是新同学。
wǒ gěi nǐ jièshào yīxiàr, zhè shì wǒ de tóng wū. Tā shì xīn tóngxué.
THO
B: 你在哪个半学习?
Nǐ zài nǎge bàn xuéxí?
C: 我在1203班学习。
Wǒ zài yāo èr líng sān bān xuéxí.
B: 你们的老师是谁?
Nǐmen de lǎoshī shì shuí?
C: 我们的老师是林老师。
Wǒmen de lǎoshī shì lín lǎoshī.
二, 生词shēngcí
语言Yǔyán ngôn ngữ, lời nói
文化wénhuà văn hóa
大学dàxué đại học
觉得juédé cảm thấy, cho rằng
语法yǔfǎ ngữ pháp
新xīn mới
同学tóngxué bạn học
同屋tóng wū bạn cùng phòng
在zài ở
班bān lớp
听tīng nghe
说shuō nói
比较bǐjiào tương đối, khá
容易róngyì dễ dàng
读dú học, đọc
写xiě viết
专名zhuān míng Danh từ riêng
北京语言文化大学běijīng yǔyán wénhuà dàxué Trường Đại học ngôn ngữ văn hóa Bắc Kinh
林lín Lâm
补充生词Bǔchōng shēngcí Từ mới bổ sung
文学wénxué văn học
历史lìshǐ lịch sử
法律fǎlǜ pháp luật
经济jīngjì kinh tế
外语wàiyǔ ngoại ngữ
认识rènshi nhận biết, biết
旧jiù cũ, xưa
老lǎo già, cũ

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments