Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề câu chuyện SÓI VÀ NGỰA trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề câu chuyện SÓI VÀ NGỰA trong tiếng Trung

Phần chữ Hán :

狼在田里行走,发现了一些大麦,由于不能作为自己的食物,便撇下走开了。
他碰见马,就领马到田里去,说他发现有大麦,因为他喜欢马的牙齿发出的声音,所以自己没有吃,给马保留着。
马回答说:“可是,朋友,如果你能以大麦为食,你就不会为了贪图耳福而委屈你的胃了。”
这故事是说,那些天生的坏人,即使报告了最好的消息,也不会有人相信。

Phần Pinyin :

láng zài tián lǐ háng zǒu ,fā xiàn le yī xiē dà mài ,yóu yú bú néng zuò wéi zì jǐ de shí wù ,biàn piě xià zǒu kāi le 。
tā pèng jiàn mǎ ,jiù lǐng mǎ dào tián lǐ qù ,shuō tā fā xiàn yǒu dà mài ,yīn wéi tā xǐ huān mǎ de yá chǐ fā chū de shēng yīn ,suǒ yǐ zì jǐ méi yǒu chī ,gěi mǎ bǎo liú zhe 。
mǎ huí dá shuō :“kě shì ,péng yǒu ,rú guǒ nǐ néng yǐ dà mài wéi shí ,nǐ jiù bú huì wéi le tān tú ěr fú ér wěi qū nǐ de wèi le 。”
zhè gù shì shì shuō ,nà xiē tiān shēng de huài rén ,jí shǐ bào gào le zuì hǎo de xiāo xī ,yě bú huì yǒu rén xiàng xìn 。

cao-truong-bung

Phần dịch Việt :

Sói đi trên đồng ruộng phát hiện một số lúa mạch, do bởi không thể lấy làm thức ăn cho riêng mình, bèn vứt xuống bỏ đi.
Nó thấy ngựa, liền dẫn ngựa tới nơi đó, nói nó phát hiện có lúa mạch. Do bởi nó thích răng ngựa phát ra tiếng kêu, cho nên tự mình không ăn mà để lại cho ngựa.
Ngựa trả lời: “Nhưng, anh bạn, nếu bạn có thể dùng lúa mạch làm thức ăn, bạn không thể vì tham sướng tai mà uất ức cho bao tử của bạn”.
Câu chuyện này nói, một số kẻ bản tính xấu cho dù báo cáo tin tốt lành cũng không ai tin.

Phần từ vựng trong truyện :

大麦 [dàmài] lúa mạch。

撇 [piē] 1. bỏ đi; vứt đi; quăng đi。弃置不顾、抛弃。
撇开。 [piě kāi 。] – vứt đi.
把老一套都撇了。[bǎ lǎo yī tào dōu piě le 。] – bỏ những kiểu cũ đi.
2. vớt; hớt。从液体表面上轻轻舀。
撇油。[piě yóu 。] – hớt mỡ.
撇沫儿。[piě mò ér 。]- hớt bọt.

保留 [bǎoliú] 1. giữ nguyên; bảo lưu; giữ; bảo tồn。
保留意见 – [bǎo liú yì jiàn] – giữ nguyên ý kiến
还保留着他当年的面貌 – [hái bǎo liú zhe tā dāng nián de miàn mào] – anh ấy vẫn còn giữ được nét mặt năm xưa
2. bảo lưu; tạm để đó; tạm thời giữ lại không xử lý。暂时留着不处理。
不同的意见暂时保留,下次再讨论-[ bú tóng de yì jiàn zàn shí bǎo liú ,xià cì zài tǎo lùn]- những ý kiến bất đồng, tạm để đó lần sau bàn tiếp
3. giữ lại; để lại。留下,不拿出来。
他的藏书大部分都赠给国家图书馆了,自己只保留了一小部分[tā de cáng shū dà bù fèn dōu zèng gěi guó jiā tú shū guǎn le ,zì jǐ zhī bǎo liú le yī xiǎo bù fèn ] phần lớn sách của ông ấy đều tặng cả cho thư viện quốc gia, còn bản thân chỉ giữ lại một ít thôi.
有意见尽量谈出来,不要保留 – [àn jìn liàng tán chū lái ,bú yào bǎo liú ]- có ý kiến gì thì nói ra, đừng để lại trong lòng
老师把宝贵的经验和知识毫无保留地教给学生 – lǎo shī bǎ bǎo guì de jīng yàn hé zhī shí háo wú bǎo liú dì jiāo gěi xué shēng
thầy mang mọi tri thức và kinh nghiệm quý báu dạy hết cho học trò chẳng giữ lại gì.
贪图 [tāntú] ham; ham muốn; thèm muốn。
贪图便宜 [tān tú biàn yí ] – ham lợi; ham rẻ
贪图凉决 [tān tú liáng jué ] – ham muốn sự mát mẻ
贪图安逸 [tān tú ān yì ] – thích hưởng thụ an nhàn; thích hưởng thụ.

委屈 [wěi·qu] 1. tủi thân; oan ức; uất ức (vì oan ức)。受到不应该有的指责或待遇,心里难过。
他辛苦了半天还受埋怨,觉着很委屈。[tā xīn kǔ le bàn tiān hái shòu mái yuàn ,jiào zhe hěn wěi qū 。] nó đã vất vả cả ngày mà còn bị trách móc, cảm thấy rất tủi thân.
2. làm oan (người khác)。让人受到委屈。
对不起,委屈你了。[duì bú qǐ ,wěi qū nǐ le 。] xin lỗi, đã làm oan cho cậu.
天生 [tiānshēng] trời sinh。
天生的一对[tiān shēng de yī duì ] – một cặp trời sinh; xứng đôi vừa lứa.
本事不是天生的 [běn shì bú shì tiān shēng de ] – bản lĩnh không phải là trời sinh.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments