Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CHÁN NẢN

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề CHÁN NẢN

1. 倒霉!Dǎoméi! Thật là xui xẻo!
我考试没及格真倒霉。Wǒ kǎoshì méi jígé zhēn dǎoméi. Tôi thi trượt rồi thật là xui xẻo.
2. 这有什么用呢?Zhè yǒu shé me yòng ne? cái này thì có tác dụng gì chứ?
这样做没有用。Zhèyàng zuò méiyǒu yòng. Làm như thế vô ích thôi.
3. 我觉得心头沉重。Wǒ juédé xīntóu chénzhòng. Tôi cảm thấy lo lắng quá.
我有很多烦恼。Wǒ yǒu hěnduō fánnǎo. Tôi cảm thấy rất buồn phiền.
4. 我觉得没有办法高兴起来。Wǒ juédé méiyǒu bànfǎ gāo xīng qǐlái. Tôi thấy không vui nổi.
5. 今天真是不顺利。Jīntiān zhēnshi bù shùnlì. Hôm nay thật là không thuận lợi.
A:发生什么事了?Fāshēng shénme shìle? Xảy ra chuyện gì vậy?
B:这几天事情不顺。Zhè jǐ tiān shìqíng bù shùn. Mấy ngày nay không thuận lợi.
6. 我不能不认为自己是个失败者。Wǒ bùnéng bù rènwéi zìjǐ shìgè shībài zhě. Tôi thừa nhận mình là kẻ thất bại.
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-de-cua-hang-ban-kinh-mat-dong-ho-2-trong-tieng-trung
不能不做某事Bùnéng bù zuò mǒu shì: buộc phải làm chuyện gì đó.
我忍不住想笑。wǒ rěn bù zhù xiǎng xiào. Tôi không thể nhịn được cười.
7. 我今天心情不太好。Wǒ jīntiān xīnqíng bù tài hǎo. Tâm trạng tôi hôm nay không tốt lắm.
A:你为什么一直不说话?Nǐ wèishéme yīzhí bù shuōhuà? Tại sao anh không nói gì hết?
B:我觉得今天心情不太好。Wǒ juédé jīntiān xīnqíng bù tài hǎo. Hôm nay tôi cảm thấy không vui.
8. 我怎么会遇上这样的事情?Wǒ zěnme huì yù shàng zhèyàng de shìqíng? Sao tôi lại gặp chuyện như thế chứ?
9. 我就是有点疲倦罢了。Wǒ jiùshì yǒudiǎn píjuàn bàle. Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt.
我就是心情不太好。Wǒ jiùshì xīnqíng bù tài hǎo. Tâm trạng tôi không được tốt lắm.
10. 我真傻,居然放弃了自己的事业。Wǒ zhēn shǎ, jūrán fàngqìle zìjǐ de shìyè. Tôi thật là khờ khạo khi từ bỏ sự nghiệp của mình.
我真傻,居然离开了他。Wǒ zhēn shǎ, jūrán líkāile tā. Tôi thật ngốc khi rời bỏ anh ấy.
11. 所有这些事情让我有点沮丧。Suǒyǒu zhèxiē shìqíng ràng wǒ yǒudiǎn jǔsàng. Tất cả những việc này làm cho tôi chán nản.
民雨今天闷闷不乐。Mín yǔ jīntiān mènmènbùlè. Hôm nay Dân Vũ không vui.
12. 我一点也不觉得快乐。Wǒ yīdiǎn yě bù juédé kuàilè. Tôi không thấy vui chút nào.
13. 我感到很沮丧。Wǒ gǎndào hěn jǔsàng. Tôi cảm thấy rất chán nản.
没精神,沮丧Méi jīngshén, jǔsàng: không có tinh thần, chán nản.
他很沮丧,因为他没通过考试。tā hěn jǔsàng, yīnwèi tā méi tōngguò kǎoshì. Anh ấy chán nản vì thi rớt.
14. 我真不知道该怎么办才好。Wǒ zhēn bù zhīdào gāi zěnme bàn cái hǎo. Tôi thật sự không biết phải làm gì.
15. 我开始觉得自己犯了一个严重错误。Wǒ kāishǐ juédé zìjǐ fànle yīgè yánzhòng cuòwù. Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments