Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề HỘI THOẠI CƠ BẢN

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề HỘI THOẠI CƠ BẢN

请你再说Qǐng nǐ zàishuō
Vui lòng nói lại
我不会说。。。/我会说一点wǒ bù huì shuō…/Wǒ huì shuō yīdiǎn
Tôi không biết nói…/ Tôi biết nói
我是美国人wǒ shì měiguó rén
Tôi là người Mỹ
你会说英语吗?/英文吗? nǐ huì shuō yīngyǔ ma?/Yīngwén ma?
Bạn biết nói tiếng Anh không ?
这里有没有人会说。。。? Zhè li yǒu méiyǒu rén huì shuō…?
Ở đây có ai nói được…?
什么?Shénme?
Cái gì ?
我 ( 不) 懂Wǒ (bù) dǒng
Tôi ( không) hiểu
你懂我说话吗?nǐ dǒng wǒ shuōhuà ma?
Anh hiểu tôi nói gì không ?
请你在说一遍Qǐng nǐ zài shuō yībiàn
Anh vui lòng nói lại một lần nữa
请你说慢一点qǐng nǐ shuō màn yīdiǎn
Ai vui lòng nói chậm một chút
这/ 那是什么意思?zhè/ nà shì shénme yìsi?
Đây/ đó là ý gì?
这跟。。。差不多一样Zhè gēn… Chàbùduō yīyàng
Điều này gần giống với…
chao-hang
请给我写下来qǐng gěi wǒ xiě xiàlái
Vui lòng viết lại giúp tôi
请用字母拼出来qǐng yòng zìmǔ pīn chūlái
Vui lòng đánh vần giúp tôi
请在这本书里指出这句话qǐng zài zhè běn shū lǐ zhǐchū zhè jù huà
Vui lòng chỉ ra trong sách câu này
请等一等,我查查这本书qǐng děng yī děng, wǒ chá chá zhè běn shū
Vui lòng đợi 1 chút,tôi tra thử quyển sách này
我找不到这个词/句子wǒ zhǎo bù dào zhège cí/jùzi
Tôi không tìm ra chữ này/ câu này
。。。怎么说?… Zěnme shuō?
… nói làm sao?
这个词怎么念?Zhège cí zěnme niàn?
Chữ này đọc thế nào ?

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Dành cho người mới học, Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments