Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề câu chuyện ẾCH VÀ CHUỘT trong tiếng Trung

Đánh giá bài viết

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề câu chuyện ẾCH VÀ CHUỘT trong tiếng Trung

Phần chữ Hán :

从前动物之间是通话的,老鼠同青蛙交朋友,邀请青蛙会餐,领他到一个富人的库房里去,那里面有面包,有干酪,有蜂蜜,有无花果干,还有许多好吃的东西。
老鼠说:“你吃吧,青蛙,随你挑选。”青蛙说:“那么,你也到我那里去,把我的好东西饱餐一顿。你不用怕,我把你的脚拴在我的脚上。”
于是,青蛙把老鼠的脚拴在自己脚上,跳进池塘,拖着那只拴好的老鼠。
老鼠快要淹死的时候,说道:“我虽然被你害死了,活着的动物会替我报仇的。”
这时一只鹞子看见老鼠漂在水上,就飞下来捉住他。就这样,青蛙也一齐被抓走了,两个都被撕得粉碎。
这故事是说,朋友们的坏主意,对他们自己也很危险。

cau chuyen

Phần Pinyin :

cóng qián dòng wù zhī jiān shì tōng huà de ,lǎo shǔ tóng qīng wā jiāo péng yǒu ,yāo qǐng qīng wā huì cān ,lǐng tā dào yī gè fù rén de kù fáng lǐ qù ,nà lǐ miàn yǒu miàn bāo ,yǒu gàn lào ,yǒu fēng mì ,yǒu wú huā guǒ gàn ,hái yǒu xǔ duō hǎo chī de dōng xī 。
lǎo shǔ shuō :“nǐ chī ba ,qīng wā ,suí nǐ tiāo xuǎn 。”qīng wā shuō :“nà me ,nǐ yě dào wǒ nà lǐ qù ,bǎ wǒ de hǎo dōng xī bǎo cān yī dùn 。nǐ bú yòng pà ,wǒ bǎ nǐ de jiǎo shuān zài wǒ de jiǎo shàng 。”
yú shì ,qīng wā bǎ lǎo shǔ de jiǎo shuān zài zì jǐ jiǎo shàng ,tiào jìn chí táng ,tuō zhe nà zhī shuān hǎo de lǎo shǔ 。
lǎo shǔ kuài yào yān sǐ de shí hòu ,shuō dào :“wǒ suī rán bèi nǐ hài sǐ le ,huó zhe de dòng wù huì tì wǒ bào chóu de 。”
zhè shí yī zhī yào zǐ kàn jiàn lǎo shǔ piāo zài shuǐ shàng ,jiù fēi xià lái zhuō zhù tā 。jiù zhè yàng ,qīng wā yě yī qí bèi zhuā zǒu le ,liǎng gè dōu bèi sī dé fěn suì 。
zhè gù shì shì shuō ,péng yǒu men de huài zhǔ yì ,duì tā men zì jǐ yě hěn wēi xiǎn 。

Phần dịch Việt :

Giữa các động vật trước đây có cuộc trò chuyện. Chuột cùng ếch kết bạn, mời ếch ăn bữa tiệc, dẫn nó tới một cái kho của một người giàu có. Ở đó có bánh mì, pho mát, mật ong, sung khô, và còn rất nhiều thức ăn ngon.

Chuột nói: “Ếch, bạn ăn đi, tùy bạn lựa chọn”. Ếch nói: “Thế thì, bạn cũng tới chổ tôi nhé, ăn no một bữa thức ăn ngon của tôi nhé. Bạn không cần sợ, buộc chân của bạn vào chân của tôi.

Thế là, ếch buộc chân của chuột vào chân của mình, nhảy vào ao, kéo theo con chuột đã buộc.

Lúc chuột sắp chết nói rằng: “Tuy tôi bị bạn hại chết, những con vật sống khác sẽ báo thù cho tôi”

Lúc này một con chuột nhìn thấy chuột nổi trên mặt nước, liền bay xuống bắt lấy nó. Cứ thế, ếch cũng bị bắt đi một lượt, hai con đều bi xé tan xác.

Câu chuyện này nói, ý tưởng xấu của bạn bè cũng rất nguy hiểm đối với bản thân họ.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments