Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Đi tàu xe

5/5 - (1 bình chọn)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề Đi tàu xe

到了没有?(dàole méiyǒu?) Đến nơi chưa?
乘客:到了没有?(Chéngkè: Dào le méiyǒu?) Đến nơi chưa?
司机:快到了。(Sījī: Kuài dào le). Sắp đến rồi.
乘客:还有多远?(Hái yǒu duō yuǎn?) Còn bao xa nữa?
司机:再过一条街就到了。。。好,到了。(Zàiguò yī tiáo jiē jiù dàole… Hǎo, dào le). Đi qua một con phố nữa là tới… đến rồi đây.
乘客:饭店在哪里?(Fàndiàn zài nǎlǐ?) Khách sạn ở đâu?
司机:那儿,就在您的右边。(Nà'r, jiù zài nín de yòubiān). Kia, ở bên phải anh đấy.
乘客询问是否到达 (Chéngkè xúnwèn shìfǒu dàodá)
Khách hỏi đã đến nơi chưa.
1. A:快到了吗?(Kuài dào le ma?) Sắp đến chưa?
B:差不多了。(Chà bú duō le). Gần đến rồi.
2. A:马上就要到了吗?(Mǎshàng jiù yào dàole ma?) Chúng ta sắp đến rồi chứ?
B:还没呢!(Hái méi ne!) vẫn chưa!
3. A:距离多远?(Jùlí duō yuǎn?) Còn bao xa?
B:还挺远呢。(Hái tǐng yuǎn ne). còn xa lắm.
4. A:还很远吗?(Hái hěn yuǎn ma?) Còn xa lắm không?
B:还有几公里。(Hái yǒu jǐ gōnglǐ). Còn vài cây nữa.
5. A:还有几公里远。(Hái yǒu jǐ gōnglǐ yuǎn). Còn mấy cây số nữa.
B:会很久吗?(Huì hěnjiǔ ma?) Có lâu không?
抵达目的地 (Dǐdá mùdì de) Đến nơi.
1. A:我们到了。(Wǒmen dào le). Chúng ta đến rồi.
B:我没看到啊。(Wǒ méi kàn dào a). tôi không thấy.
2. A:在你前面。(Zài nǐ qiánmiàn. ở trước mặt anh ấy.
B:哦,我看到了。(Ó, wǒ kàn dào le). ồ, tôi thấy rồi.
3. A:坐你的车真愉快。(Zuò nǐ de chē zhēn yúkuài). Ngồi xe anh thích thật.
B:很高兴听您这么说。(Hěn gāoxìng tīng nín zhème shuō). Rất vui vì anh nói như vậy.
乘客询问是否到达 (Chéngkè xúnwèn shìfǒu dàodá)
Khách hỏi đã đến nơi chưa.du-lich-phan-16
1. A:就快到了吗?(Jiù kuài dào le ma?) Sắp đến rồi chứ?
B:这就到。(Zhè jiù dào). Sắp rồi.
A:还有多远?(Hái yǒu duō yuǎn?) Còn xa không?
B:还有几公里。(Hái yǒu jǐ gōnglǐ). Còn mấy cây số nữa.
2. A:到了没有?(Dào le méiyǒu?) Đến nơi chưa?
B:还没呢。(Hái méi ne). Vẫn chưa.
A:还很远吗?(Hái hěn yuǎn ma?) Còn xa lắm à?
B:是的,还挺远呢。(Shì de, hái tǐng yuǎn ne). vâng, còn rất xa.
3. A:还有多远? (Hái yǒu duō yuǎn?) Còn xa nữa không?
B:差不多再开10分钟吧。您赶时间吗?(Chàbùduō zài kāi 10 fēnzhōng ba. Nín gǎn shíjiān
ma?) Còn phải chạy 10 phút nữa. anh vội à?
A:没有,只是想问问。(Méiyǒu, zhǐshì xiǎng wèn wèn). Không phải, chỉ là muốn hỏi thôi.
抵达目的地 (Dǐdá mùdì de) Đến nơi
1. A:到了。(Dào le). Đến rồi.
B:车站在哪儿?(Chēzhàn zài nǎ?) Nhà ga ở đâu?
A:在那儿,就在你前面。(Zài nà, jiù zài nǐ qiánmiàn). ở kia, trước mặt anh đấy.
B:啊,就在那儿。(A, jiù zài nà). À, ở kia rồi.
2. A:就是这儿。(Jiùshì zhè). Đây rồi.
B:我没看到那栋大楼。(Wǒ méi kàn dào nà dòng dàlóu). Tôi không nhìn thấy tòa nhà đó.
A:在您的左边。(Zài nín de zuǒbiān). Nó ở phía bên trái anh.
B:好,我现在看到了。(Hǎo, wǒ xiànzài kàn dào le). Giờ thì tôi nhì thấy rồi.
3. A:好快。(Hǎo kuài). Nhanh thật.
B:听您这么说真好。(Tīng nín zhème shuō zhēn hǎo). Tôi rất mừng vì anh nói vậy.
A:钱给您,不用找了。(Qián gěi nín, bú yòng zhǎo le). Tiền của anh đây, khỏi cần trả lại.
B:谢谢您!(Xièxiè nín!) Cảm ơn anh.
4. A:坐你的车很舒服。(Zuò nǐ de jū hěn shūfu). Đi xe của anh thoải mái thật.
B:这话很中听。(Zhè huà hěn zhòng tīng). Anh nói hay đấy.
A:继续努力吧。(Jìxù nǔlì ba). Tiếp tục cố gắng nhé.
B:当然。(Dāngrán). Đương nhiên rồi.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments