Menu

0089 – 上 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 靠在某物上
 • 靠在某物上
 • Kàozài mǒuwù shàng
 • khao chai mẩu u sang
 • nghỉ ngơi trên một cái gì đó
 • to rest on something

Ví dụ 2:

 • 在电视上播放
 • 在電視上播放
 • Zài diànshì shàng bòfàng
 • chai ten sư sang bua phang
 • trên tivi
 • on TV


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 上


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  36  =  45