Menu

0631 – 不仅 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这不仅是学校的问题
 • Phồn – 這不僅是學校的問題
 • Pinyin – Zhè bùjǐn shì xuéxiào de wèntí
 • Bồi – Chừa pù chỉn sừ xuế xèo tơ uấn thí
 • Dịch tiếng Việt – Đây không chỉ là vấn đề của trường học
 • Dịch tiếng Anh – This is not just the school’s problem.

Ví dụ 2:

 • Giản – 船长不仅无礼而且不合作
 • Phồn – 船長不僅無禮而且不合作
 • Pinyin – Chuán cháng bùjǐn wú lǐ érqiě bù hézuò
 • Bồi – Choán cháng pù chỉn ú lỉ ứa chỉa pù hứa chua
 • Dịch tiếng Việt – Thuyền trưởng không chỉ thô lỗ mà còn bất hợp tác
 • Dịch tiếng Anh – The captain is not only insulting but uncooperative.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

8  +  1  =