Menu

0008 – 不 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BẤT
 • Phát âm bồi: bu hoặc bú tuỳ lúc
 • Pinyin:
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh:  not
 • Nghĩa tiếng Việt:  bất, không


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我不记得了
 • 我不記得了
 • Wǒ bù jìdéle
 • Ủa bu chi tứa lợ
 • Tôi không nhớ được
 • I can’t remember

Ví dụ 2:

 • 我们不吸毒。
 • 我們不吸毒。
 • Wǒmen bù xīdú.
 • Ủa mân bu xi tú.
 • Chúng tôi không hút thuốc phiện.
 • We don’t do drugs.


Các chữ Hán đồng âm

 • 簿


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

  +  17  =  27