Menu

0988 – 世纪 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《世》的笔顺动画写字动画演示

《世》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《纪》的笔顺动画写字动画演示

《纪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 内战几乎跨越了一个世纪
 • Phồn – 內戰幾乎跨越了一個世紀
 • Pinyin – Nèizhàn jīhū kuàyuèle yīgè shìjì
 • Bồi – Nây chan chi hu khoa duê lơ i cùa sư chì
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc nội chiến kéo dài gần một thế kỷ
 • Dịch tiếng Anh – The civil-war spanned almost a century.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你是否感到长期无拘无束?
 • Phồn – 你是否感到長期無拘無束?
 • Pinyin – Nǐ shìfǒu gǎndào cháng qī wújūwúshù?
 • Bồi – Nỉ sư phẩu cản tào cháng chi ú chu ú su?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có cảm thấy tự do trong một thời gian dài không?
 • Dịch tiếng Anh – Do you feel chronically unstressed?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  74  =  77