Menu

0695 – 丢 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《丢》的笔顺动画写字动画演示

《丢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我把钥匙丢了
 • Phồn – 我把鑰匙丟了
 • Pinyin – Wǒ bǎ yàoshi diūle
 • Bồi – Ủa pả dào sư tiêu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bị mất chìa khóa rồi
 • Dịch tiếng Anh – I lost my keys.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这本书丢了一页
 • Phồn – 這本書丟了一頁
 • Pinyin – Zhèběnshū diūle yíyè.
 • Bồi – Chưa pẩn su tiêu lơ í dề
 • Dịch tiếng Việt – Cuốn sách này bị mất một trang
 • Dịch tiếng Anh – There is a page missing in this book.


Các chữ Hán đồng âm

 • 铥: thulium (chemistry);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

2  +  5  =