Menu

0143 – 中国 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《中》的笔顺动画写字动画演示

《中》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《国》的笔顺动画写字动画演示

《国》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他也去过中国
 • 他也去過中國
 • Tā yě qùguò zhōngguó
 • Bồi – Tha dể chuy cua chung cúa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cũng đã đến Trung Quốc
 • Dịch tiếng Anh – He’s been to China too

Ví dụ 2:

 • 中国经济起飞了
 • 中國經濟起飛了
 • Zhōngguó jīngjì qǐfēile
 • Bồi –  Chung cúa chinh chi chỉ phây lợ
 • Dịch tiếng Việt – Nền kinh tế Trung Quốc đã cất cánh
 • Dịch tiếng Anh – China’s economy has taken off


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  60  =  65