Menu

0719 – 丰富 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《丰》的笔顺动画写字动画演示

《丰》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《富》的笔顺动画写字动画演示

《富》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 丰富多彩的生活
 • Phồn – 豐富多彩的生活
 • Pinyin – Fēngfù duōcǎi de shēnghuó
 • Bồi – Phâng phù tua chải tơ sâng húa
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc sống muôn màu
 • Dịch tiếng Anh – a full and interesting life

Ví dụ 2:

 • Giản – 都市的夜生活丰富多彩
 • Phồn – 都市的夜生活豐富多彩
 • Pinyin – Dūshì de yèshēnghuó fēngfù duōcǎi
 • Bồi – Tuây sừ tơ dề sâng húa phâng phù tua chải
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc sống về đêm  ở thành thị đầy màu sắc
 • Dịch tiếng Anh – The city’s nightlife is rich and varied.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  2  =  11