Menu

0529 – 为 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《为》的笔顺动画写字动画演示

《为》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 以…为基地
 • Phồn – 以…為基地
 • Pinyin – Yǐ…wèi jīdì
 • Bồi -ỉ … uâ chi ti
 • Dịch tiếng Việt – Dựa trên
 • Dịch tiếng Anh – to be based at

Ví dụ 2:

 • Giản – 以…为理由
 • Phồn – 以…為理由
 • Pinyin – Yǐ…wèi lǐyóu
 • Bồi – ỉ … uâ lỉ dấu
 • Dịch tiếng Việt – Trên cơ sở của …
 • Dịch tiếng Anh – on (the) grounds of …


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  56  =  59