Menu

0840 – 举 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《举》的笔顺动画写字动画演示

《举》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 嫌疑人举着胳膊排成一排
 • Phồn – 嫌疑人舉著胳膊排成一排
 • Pinyin – Xiányí rén jǔzhe gēbó pái chéng yī pái
 • Bồi – Xiên í rấn chủy chơ cưa púa chấng i pái
 • Dịch tiếng Việt – Các nghi phạm xếp hàng với hai cánh tay giơ lên
 • Dịch tiếng Anh – The suspects lined up with arms upraised.

Ví dụ 2:

 • Giản – 把你的双手举在面前
 • Phồn – 把你的雙手舉在面前
 • Pinyin – Bǎ nǐ de shuāngshǒu jǔ zài miànqián
 • Bồi – Pả nỉ tơ soang sủa chủy chài miên chiến
 • Dịch tiếng Việt – Giơ tay trước mặt bạn
 • Dịch tiếng Anh – Hold your hands in front of your face.


Các chữ Hán đồng âm

 • 咀: to chew; to masticate;
 • 挙: Japanese variant of 舉|举;
 • 榉: Zeikowa acuminata;
 • 沮: to destroy; to stop;
 • 矩: carpenter’s square; rule; regulation; pattern; to carve;
 • 筥: round bamboo basket;
 • 莒: Zhou Dynasty vassal state in modern day Shandong Province;
 • 蒟: betel;
 • 跙: weak, lame;
 • 踽: hunchbacked; walk alone;
 • 龃: irregular; uneven teeth;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  10  =  20