Menu

0645 – 乘坐 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我会乘坐公共汽车
 • Phồn – 我會乘坐公共汽車
 • Pinyin – Wǒ huì chéngzuò gōnggòng qìchē
 • Bồi – Ủa huầy chấng chua cung cùng chi chưa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có thể đi xe buýt
 • Dịch tiếng Anh – I’ll get the bus

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们乘坐一辆双层巴士
 • Phồn – 他們乘坐一輛雙層巴士
 • Pinyin – Tāmen chéngzuò yī liàng shuāng céng bāshì
 • Bồi – Tha mân chấng chua i lèng soang chấng pa sừ
 • Dịch tiếng Việt – Họ đi xe buýt hai tầng
 • Dịch tiếng Anh – They rode in a double-decker bus.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  38  =  43