Menu

0534 – 习惯 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《习》的笔顺动画写字动画演示

《习》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《惯》的笔顺动画写字动画演示

《惯》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我习惯早起
 • Phồn – 我習慣早起
 • Pinyin – Wǒ xíguàn zǎoqǐ
 • Bồi – ủa xí quan cháo chỉ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi quen dậy sớm
 • Dịch tiếng Anh – I’m used to getting up early.

Ví dụ 2:

 • Giản – 很不习惯某事
 • Phồn – 很不習慣某事
 • Pinyin – Hěn bù xíguàn mǒu shì
 • Bồi – hẩn bu xí quan mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Rất không quen với một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be a stranger to something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

30  +    =  39