Menu

0895 – 乱 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《乱》的笔顺动画写字动画演示

《乱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她乱读一气
 • Phồn – 她亂讀一氣
 • Pinyin – Tā luàn dú yīqì
 • Bồi – Tha loan tú i chì
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đọc to
 • Dịch tiếng Anh – She reads promiscuously.

Ví dụ 2:

 • Giản – 真是又脏又乱!
 • Phồn – 真是又髒又亂!
 • Pinyin -Zhēnshi yòu zàng yòu luàn!
 • Bồi – Chân sư dầu chang dầu loản!
 • Dịch tiếng Việt – Nó thực sự bẩn và lộn xộn!
 • Dịch tiếng Anh – what a mess!


Các chữ Hán đồng âm

 • 乿: archaic variant of 亂|乱[luan4];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  47  =  56