Menu

0812 – 交流 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《交》的笔顺动画写字动画演示

《交》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《流》的笔顺动画写字动画演示

《流》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 误会是缺乏交流引起的
 • Phồn – 誤會是缺乏交流引起的
 • Pinyin – Wùhuì shì quēfá jiāoliú yǐnqǐ de
 • Bồi – U huây sừ chuê phá cheo liếu ín chỉ tơ
 • Dịch tiếng Việt – Những hiểu lầm phát sinh từ việc thiếu sự giao tiếp.
 • Dịch tiếng Anh – Misunderstandings arises from a lack of communication.

Ví dụ 2:

 • Giản – 交流学习经验
 • Phồn – 交流學習經驗
 • Pinyin – Jiāoliú xuéxí jīngyàn
 • Bồi – Cheo liếu xuế xí chinh dàn
 • Dịch tiếng Việt – Trao đổi kinh nghiệm học tập
 • Dịch tiếng Anh – exchange learning techniques


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

9  +    =  11