Menu

0829 – 京剧- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《京》的笔顺动画写字动画演示

《京》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《剧》的笔顺动画写字动画演示

《剧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 京剧演员表演得真美
 • Phồn – 京劇演員表演得真美
 • Pinyin – Jīngjù yǎnyuán biǎoyǎn dé zhēnměi
 • Bồi – Chinh chù dản doán peo dản tứa chân mẩy
 • Dịch tiếng Việt – Diễn viên Kinh kịch biểu diễn thật đẹp mắt
 • Dịch tiếng Anh – The Beijing Opera actress performed beautifully.

Ví dụ 2:

 • Giản – 梅兰芳是京剧四大名旦之一
 • Phồn – 梅蘭芳是京劇四大名旦之一
 • Pinyin – Méi lán fāng shì jīngjù sì dàmíng dàn zhī yī
 • Bồi – Mấy lán phang sừ chinh chù sừ tàn mính chư i
 • Dịch tiếng Việt – Mai Lan Phương là một trong bốn cái tên nổi tiếng trong Kinh kịch.
 • Dịch tiếng Anh – Mei Lanfang is one of the four famous dans in Beijing opera.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

51  +    =  53