Menu

0660 – 从来 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《从》的笔顺动画写字动画演示

《从》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她从来不害怕幽灵
 • Phồn – 她從來不害怕幽靈
 • Pinyin – Tā cónglái bu hàipà yōulíng
 • Bồi – Tha chúng lái pu hái pa dâu lính
 • Dịch tiếng Việt – Cô không bao giờ sợ ma
 • Dịch tiếng Anh – Ghosts could never affright her.

Ví dụ 2:

 • Giản – 谢谢,我从来不吸烟
 • Phồn – 謝謝,我從來不吸煙
 • Pinyin – Xièxiè, wǒ cónglái bu xīyān
 • Bồi – Xia xìa, ủa chúng lái pu xi dan
 • Dịch tiếng Việt – Cảm ơn bạn tôi không bao giờ hút thuốc
 • Dịch tiếng Anh – No thanks, I never touch cigarettes.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

2  +  7  =