Menu

0987 – 使用 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《使》的笔顺动画写字动画演示

《使》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 不再被使用
 • Phồn – 不再被使用
 • Pinyin – Bù zài bèi shǐyòng
 • Bồi – Pù chài pây sử dùng
 • Dịch tiếng Việt – Không còn sử dụng được nữa
 • Dịch tiếng Anh – to go out of use

Ví dụ 2:

 • Giản – 产品使用说明
 • Phồn – 產品使用說明
 • Pinyin – Chǎnpǐn shǐyòng shuōmíng
 • Bồi – Chán pỉn sử dùng sua mính
 • Dịch tiếng Việt – Cẩm nang hướng dẫn
 • Dịch tiếng Anh – instruction manual


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  40  =  43