Menu

0547 – 信用卡 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《信》的笔顺动画写字动画演示

《信》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《卡》的笔顺动画写字动画演示

《卡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他申请了一张信用卡
 • Phồn – 他申請了一張信用卡
 • Pinyin – Tā shēnqǐngle yī zhāng xìnyòngkǎ
 • Bồi – Tha sân chỉnh lợ i chang xin dung khả
 • Dịch tiếng Việt – Anh xin thẻ tín dụng
 • Dịch tiếng Anh – He applied for a credit card.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的信用卡已经欠费了
 • Phồn – 我的信用卡已經欠費了
 • Pinyin – Wǒ de xìnyòngkǎ yǐjīng qiàn fèile
 • Bồi – Ủa tợ xin dung khả ỉ chinh chen phây lợ
 • Dịch tiếng Việt – Thẻ tín dụng của tôi đã bị truy thu
 • Dịch tiếng Anh – I have fallen behind with my credit card payments.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  2  =  9