Menu

0885 – 俩 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《俩》的笔顺动画写字动画演示

《俩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们俩同年
 • Phồn – 我們倆同年
 • Pinyin – Wǒmen liǎ tóngnián
 • Bồi – Ủa mân lỉa thúng niến
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta bằng tuổi  nhau
 • Dịch tiếng Anh – We’re the same age.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们俩是老相识了
 • Phồn – 我們倆是老相識了
 • Pinyin – Wǒmen liǎ shì lǎo xiàng shì le
 • Bồi – Ủa mân lỉa sừ lảo xeng sừ lơ
 • Dịch tiếng Việt – Hai chúng tôi đã già
 • Dịch tiếng Anh – The two of us are old acquaintances.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

1  +  1  =