Menu

0801 – 假 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《假》的笔顺动画写字动画演示

《假》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你有多少探亲假?
 • Phồn – 你有多少探親假?
 • Pinyin – Nǐ yǒu duōshǎo tànqīn jià?
 • Bồi – Nỉ dẩu tua sảo thàn chin cha?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn được nghỉ bao nhiêu ngày?
 • Dịch tiếng Anh – How much leave do you get?

Ví dụ 2:

 • Giản – 下周我放两天假
 • Phồn – 下週我放兩天假
 • Pinyin – Xià zhōu wǒ fàng liǎng tiān jiǎ
 • Bồi – Xà châu ủa phàng lẻng thiên cha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ nghỉ hai ngày vào tuần tới
 • Dịch tiếng Anh – I’ll have two days off next week.


Các chữ Hán đồng âm

 • 仮: Japanese variant of 假;
 • 叚: fake, false
 • 婽: good;
 • 岬: cape (geography); headland;
 • 斝: small jade cup with ears;
 • 椵: (grapefruit);
 • 榎: (evergreen shrub); Celtis sinensis;
 • 槚: Catalpa, a genus of mostly deciduous trees; old term for Camellia sinensis, the tea plant 茶; also called Thea sinensis; small evergreen shrub (Mallotus japonicus);
 • 甲: first of the ten Heavenly Stems 十天干[shi2 tian1 gan1]; (used for an unspecified person or thing); first (in a list, as a party to a contract etc); letter ‘A’ or roman ‘I’ in list ‘A, B, C’, or ‘I, II, III’ etc; armor plating; shell or carapace; (of the fingers or toes) nail; bladed leather or metal armor (old); ranking system used in the Imperial examinations (old); civil administration unit (old);
 • 瘕: obstruction in the intestine;
 • 胛: shoulder blade;
 • 钾: potassium (chemistry);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

84  +    =  94