Menu

0920 – 偶尔 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《偶》的笔顺动画写字动画演示

《偶》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《尔》的笔顺动画写字动画演示

《尔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 偶尔出太阳
 • Phồn – 偶爾出太陽
 • Pinyin – Ǒu’ěr chū tàiyáng
 • Bồi – Ấu ửa chu thài dáng
 • Dịch tiếng Việt – khoảng thời gian nắng thường xuyên
 • Dịch tiếng Anh – sunny intervals

Ví dụ 2:

 • Giản – 我偶尔去游泳
 • Phồn – 我偶爾去游泳
 • Pinyin – Wǒ ǒu’ěr qù yóuyǒng
 • Bồi – Ủa ấu ửa chuy dấu dủng
 • Dịch tiếng Việt – Thỉnh thoảng tôi đi bơi
 • Dịch tiếng Anh – Occasionally I go swimming.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  76  =  81