Menu

0703 – 儿童 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《童》的笔顺动画写字动画演示

《童》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有儿童菜单吗?
 • Phồn – 有兒童菜單嗎?
 • Pinyin – Yǒu értóng càidān ma?
 • Bồi – Dẩu ứa thúng chài tan ma?
 • Dịch tiếng Việt – Có thực đơn cho trẻ em không?
 • Dịch tiếng Anh – Is there a special menu for kids?

Ví dụ 2:

 • Giản – 儿童不得入内
 • Phồn – 兒童不得入內
 • Pinyin – Értóng bùdé rùnèi
 • Bồi – Ứa thúng pù tứa rùn nầy
 • Dịch tiếng Việt – Trẻ em không được phép vào
 • Dịch tiếng Anh – children not admitted


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  50  =  51