Menu

0936 – 其次 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《其》的笔顺动画写字动画演示

《其》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《次》的笔顺动画写字动画演示

《次》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 其次要做的事是什么?
 • Phồn – 其次要做的事是什麼?
 • Pinyin – Qícì yào zuò de shì shì shénme?
 • Bồi – Chí chừ dào chua tơ sư sừ sấn mơ?
 • Dịch tiếng Việt – Điều tiếp theo phải làm là gì?
 • Dịch tiếng Anh – What are we going to do next?

Ví dụ 2:

 • Giản – 其次,必须让银行可以安全地倒闭
 • Phồn – 其次,必須讓銀行可以安全地倒閉
 • Pinyin – Qícì, bìxū ràng yínháng kěyǐ ānquán de dǎobì
 • Bồi – Chí chừ, pù xuy ràng dính háng khứa ỉ an choán tơ tảo pì
 • Dịch tiếng Việt – Thứ hai, các ngân hàng cũng phải được thực hiện an toàn để thất bại.
 • Dịch tiếng Anh – Second, banks must also be made safe-to-fail.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

8  +  1  =