Menu

0876 – 冷静 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《冷》的笔顺动画写字动画演示

《冷》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《静》的笔顺动画写字动画演示

《静》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他异常地冷静
 • Phồn – 他異常地冷靜
 • Pinyin – Tā yìcháng de lěngjìng
 • Bồi – Tha i cháng tơ lẩng chinh
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta bình tĩnh một cách lạ thường.
 • Dịch tiếng Anh – He was uncharacteristically cool.

Ví dụ 2:

 • Giản – 警察来了,冷静点儿
 • Phồn – 警察來了,冷靜點兒
 • Pinyin – Jǐngchá láile, lěngjìng diǎn er
 • Bồi – Chỉnh chá lái lơ, lẩng chinh tiển ơ
 • Dịch tiếng Việt – Đây là cảnh sát, bình tĩnh
 • Dịch tiếng Anh – The cops are coming so play it cool.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

73  +    =  76