Menu

0888 – 凉快 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《凉》的笔顺动画写字动画演示

《凉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《快》的笔顺动画写字动画演示

《快》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 树阴下面挺凉快
 • Phồn – 樹陰下面挺涼快
 • Pinyin – Shùyīn xiàmiàn tǐng liángkuai
 • Bồi – Sù din xa miền thỉnh léng khoai
 • Dịch tiếng Việt – Trời mát dưới bóng râm.
 • Dịch tiếng Anh – It’s nice and cool under the trees.

Ví dụ 2:

 • Giản – 吃了这个冰淇淋,会让你凉快的
 • Phồn – 吃了這個冰淇淋,會讓你涼快的
 • Pinyin – Chīle zhège bīngqílín, huì ràng nǐ liángkuai de
 • Bồi – Chi lơ chừa cưa pinh chi lín, huây ràng nỉ léng khoai tơ
 • Dịch tiếng Việt – Ăn kem này sẽ làm cho bạn mát hơn
 • Dịch tiếng Anh – It will cool you eat this icecream.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  45  =  55