Menu

0655 – 出现 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《现》的笔顺动画写字动画演示

《现》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 困难出现了
 • Phồn – 困難出現了
 • Pinyin – Kùnnán chūxiànle
 • Bồi – Khuần nán chu xiên lơ
 • Dịch tiếng Việt – Khó khăn phát sinh
 • Dịch tiếng Anh – There is the rub.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他突然出现在婚礼上
 • Phồn – 他突然出現在婚禮上
 • Pinyin – Tā túrán chūxiàn zài hūnlǐ shàng
 • Bồi – Tha thú rán chu xiên chai huân lỉ sàng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy bất ngờ xuất hiện tại đám cưới.
 • Dịch tiếng Anh – He bursted in on the wedding ceremony.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

63  +    =  64