Menu

0923 – 判断 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《判》的笔顺动画写字动画演示

《判》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《断》的笔顺动画写字动画演示

《断》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 严谨的判断
 • Phồn – 嚴謹的判斷
 • Pinyin – Yánjǐn de pànduàn
 • Bồi – Dán chỉn tơ pan toan
 • Dịch tiếng Việt – Phán quyết nghiêm ngặt
 • Dịch tiếng Anh – critical judgment

Ví dụ 2:

 • Giản – 很会判断某事
 • Phồn – 很會判斷某事
 • Pinyin – Hěn huì pànduàn mǒu shì
 • Bồi – Hẩn huây pan toan mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Giỏi đánh giá điều gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be a good judge of something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  88  =  97