Menu

0682 – 到底 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《到》的笔顺动画写字动画演示

《到》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《底》的笔顺动画写字动画演示

《底》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 把改革进行到底
 • Phồn – 把改革進行到底
 • Pinyin – Bǎ gǎigé jìnxíng dàodǐ
 • Bồi – Pả cải cứa chìn xính tào tỉ
 • Dịch tiếng Việt – Thực hiện cải cách
 • Dịch tiếng Anh – carry through reforms

Ví dụ 2:

 • Giản – 该球队在雨中将比赛进行到底
 • Phồn – 該球隊在雨中將比賽進行到底
 • Pinyin – Gāi qiú duì zài yǔzhōng jiàng bǐsài jìnxíng dàodǐ
 • Bồi – Cai chiếu tuầy chài dủy chung cheng pỉ sài chin xính tào tỉ
 • Dịch tiếng Việt – Đội đã đi đến cuối cùng trong mưa
 • Dịch tiếng Anh – The team played through the rain.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  79  =  88