Menu

0979 – 剩 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《剩》的笔顺动画写字动画演示

《剩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 还剩一壶水
 • Phồn – 還剩一壺水
 • Pinyin – Hái shèng yī hú shuǐ
 • Bồi – Hái sâng i hú suẩy
 • Dịch tiếng Việt – Có một bình nước còn lại.
 • Dịch tiếng Anh – There’s about a jugful of water left.

Ví dụ 2:

 • Giản – 还剩两个苹果
 • Phồn – 還剩兩個蘋果
 • Pinyin – Hái shèng liǎng gè píngguǒ
 • Bồi – Hái sâng lẻng cừa pính của
 • Dịch tiếng Việt – Hai quả táo còn lại
 • Dịch tiếng Anh – There are two apples left.


Các chữ Hán đồng âm

 • 剰: Japanese variant of 剩[sheng4];
 • 圣: holy; sacred; saint; sage;
 • 嵊: name of a district in Zhejiang;
 • 晟: brightness of sun; splendor; also pr. [cheng2];
 • 盛: flourishing; vigorous; magnificent; extensively;
 • 胜: victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (Taiwan pr. [sheng1]) able to bear; equal to (a task);
 • 賸: have as remainder; trad. variant of 剩[sheng4];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  15  =  17