Menu

0696 – 动作 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《作》的笔顺动画写字动画演示

《作》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 最佳动作游戏
 • Phồn – 最佳動作遊戲
 • Pinyin – Zuì jiā dòngzuò yóuxì
 • Bồi – Chuây cha tùng chua dấu xì
 • Dịch tiếng Việt – Trò chơi hành động hay nhất
 • Dịch tiếng Anh – Best Action Game

Ví dụ 2:

 • Giản – 猴子的动作非常敏捷
 • Phồn – 猴子的動作非常敏捷
 • Pinyin – Hóuzǐ de dòngzuò fēicháng mǐnjié.
 • Bồi – Húa chử tơ dùng chua phây cháng mỉn chia
 • Dịch tiếng Việt – Khỉ rất nhanh nhẹn
 • Dịch tiếng Anh – Monkeys are extremely agile.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

31  +    =  32