Menu

0970 – 勺子 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《勺》的笔顺动画写字动画演示

《勺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这个勺子是黄杨木做的
 • Phồn – 這個勺子是黃楊木做的
 • Pinyin – Zhège sháozi shì huángyáng mù zuò de
 • Bồi – Chừa cưa sáo chư sừ hoáng dáng mu chua tơ
 • Dịch tiếng Việt – Chiếc thìa này được làm từ gỗ hoàng dương
 • Dịch tiếng Anh – This spoon is made by box wood.

Ví dụ 2:

 • Giản – 勺子,真棒
 • Phồn – 勺子,真棒
 • Pinyin – Sháozi, zhēn bàng
 • Bồi – Sáo chư, chân pàng
 • Dịch tiếng Việt – Muỗng, tuyệt vời
 • Dịch tiếng Anh – Spoon. Excellent.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

3  +    =  10