Menu

0983 – 十分 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《十》的笔顺动画写字动画演示

《十》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《分》的笔顺动画写字动画演示

《分》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我十分乐意
 • Phồn – 我十分樂意
 • Pinyin – Wǒ shífēn lèyì
 • Bồi – Ủa sứ phân lừa ì
 • Dịch tiếng Việt – Tôi rất vui
 • Dịch tiếng Anh – I’d be delighted

Ví dụ 2:

 • Giản – 不十分相同
 • Phồn – 不十分相同
 • Pinyin – Bù shífēn xiàng tóng
 • Bồi – Pù sứ phân xeng thúng
 • Dịch tiếng Việt – Không hoàn toàn giống nhau
 • Dịch tiếng Anh – it’s not quite the same


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  40  =  49