Menu

0939 – 千万 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《千》的笔顺动画写字动画演示

《千》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《万》的笔顺动画写字动画演示

《万》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 千万别和白痴争论
 • Phồn – 千萬別和白痴爭論
 • Pinyin – Qiān wàn bié hé báichī zhēnglùn
 • Bồi – Chiên oàn pía hứa pái chư châng luỳn
 • Dịch tiếng Việt – Không bao giờ tranh cãi với một thằng ngốc
 • Dịch tiếng Anh – Never argue with an idiot.

Ví dụ 2:

 • Giản – 千万别谈地狱的二元论
 • Phồn – 千萬別談地獄的二元論
 • Pinyin – Qiān wàn bié tán dìyù de èryuánlùn
 • Bồi – Chiên oàn pía thán tì dùy tơ ừa doán luỳn
 • Dịch tiếng Việt – Không bao giờ nói về nhị nguyên địa ngục
 • Dịch tiếng Anh – Don’t say anything about the Infernal Twoness.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

7  +  3  =