Menu

0636 – 参观 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《参》的笔顺动画写字动画演示

《参》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《观》的笔顺动画写字动画演示

《观》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 办公 / 参观时间
 • Phồn – 辦公 / 參觀
 • Pinyin – Bàngong / cānguān shíjiān
 • Bồi – Pàn cung / chan quan sứ chiên
 • Dịch tiếng Việt – văn phòng / giờ tham quan
 • Dịch tiếng Anh – office/ visiting hours

Ví dụ 2:

 • Giản – 参观的人络绎不绝
 • Phồn – 參觀的人絡繹不絕
 • Pinyin – Cānguān de rén luòyì bù jué
 • Bồi – Chan quan tơ rấn lầu dì pù chuế
 • Dịch tiếng Việt – Một dòng khách liên tục
 • Dịch tiếng Anh – There was an endless stream of spectators.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

22  +    =  23