Menu

0856 – 可惜 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《可》的笔顺动画写字动画演示

《可》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《惜》的笔顺动画写字动画演示

《惜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这是匹好马,可惜残了
 • Phồn – 這是匹好馬,可惜殘了
 • Pinyin – Zhè shì pǐ hǎo mǎ, kěxí cánle
 • Bồi – Chưa sì pí hảo ma, khửa xí chán lơ
 • Dịch tiếng Việt – Đây là một con ngựa tốt, nhưng thật đáng tiếc
 • Dịch tiếng Anh – This is a good horse. It’s a shame it’s lame.

Ví dụ 2:

 • Giản – 可惜我不能参加你们的婚礼了
 • Phồn – 可惜我不能參加你們的婚禮了
 • Pinyin – Kěxí wǒ bùnéng cānjiā nǐmen de hūnlǐle
 • Bồi – Khửa xí ủa pù nấng chan cha nỉ mân tơ huân lỉ lơ
 • Dịch tiếng Việt – Thật tiếc tôi không thể tham dự đám cưới của bạn rồi.
 • Dịch tiếng Anh – Unfortunately, I can’t attend your wedding.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

82  +    =  92