Menu

0853 – 咳嗽 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《咳》的笔顺动画写字动画演示

《咳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《嗽》的笔顺动画写字动画演示

《嗽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 胡椒粉会让我咳嗽
 • Phồn – 胡椒粉會讓我咳嗽
 • Pinyin – Hújiāo fěn huì ràng wǒ késòu
 • Bồi – Hú cheo phẩn huây ràng ủa khứa sầu
 • Dịch tiếng Việt – Hạt tiêu làm tôi bị ho
 • Dịch tiếng Anh – The pepper made me cough.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我感冒了,并且咳嗽头疼
 • Phồn – 我感冒了,並且咳嗽頭疼
 • Pinyin – Wǒ gǎnmàole, bìngqiě késòu tóuténg
 • Bồi – Ủa cản mào lơ, pình chỉa khứa thấu sâng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bị cảm rồi, ho và đau đầu
 • Dịch tiếng Anh – I got a cold accompanied by a cough and headache.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

1  +  5  =