Menu

0865 – 困难 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《困》的笔顺动画写字动画演示

《困》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《难》的笔顺动画写字动画演示

《难》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 困难出现了
 • Phồn – 困難出現了
 • Pinyin – Kùnnán chūxiànle
 • Bồi – Khuần nán chu xiên lơ
 • Dịch tiếng Việt – Khó khăn phát sinh
 • Dịch tiếng Anh – There is the rub.

Ví dụ 2:

 • Giản – 做某事有困难
 • Phồn – 做某事有困難
 • Pinyin – Zuò mǒu shì yǒu kùnnán
 • Bồi – Chua mẩu sừ dẩu khuân nán
 • Dịch tiếng Việt – Gặp khó khăn khi làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to have trouble doing something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

4  +  2  =