Menu

0760 – 国籍 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《国》的笔顺动画写字动画演示

《国》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《籍》的笔顺动画写字动画演示

《籍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们打算取消我的国籍
 • Phồn – 他們打算取消我的國籍
 • Pinyin – Tāmen dǎsuàn qǔxiāo wǒ de guójí
 • Bồi – Tha mân tả soàn chủy xeo ủa tơ cúa chí
 • Dịch tiếng Việt – Họ có ý định hủy quốc tịch của tôi
 • Dịch tiếng Anh – They are going to take my citizenship away.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个空格里你该写上自己的国籍
 • Phồn – 這個空格里你該寫上自己的國籍
 • Pinyin – Zhège kònggé lǐ nǐ gāi xiě shàng zìjǐ de guójí
 • Bồi – Chừa cưa khùng cứa lỉ nỉ cai xỉa sàng chư chỉ tơ cúa chí
 • Dịch tiếng Việt – Bạn phải viết quốc tịch của bạn trong khoảng trống này
 • Dịch tiếng Anh – In this space you have to write your nationality.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

9  +  1  =