Menu

0537 – 夏 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《夏》的笔顺动画写字动画演示

《夏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一燕不成夏
 • Phồn – 一燕不成夏
 • Pinyin – Yī yàn bùchéng xià
 • Bồi – I den bu chấng xa
 • Dịch tiếng Việt – Một con én không làm nên mùa hè
 • Dịch tiếng Anh – One swallow does not make a summer.

Ví dụ 2:

 • Giản – 孤燕不成夏
 • Phồn – 孤燕不成夏
 • Pinyin – Gū yàn bùchéng xià
 • Bồi – Cu den bu chấng xa
 • Dịch tiếng Việt – Một con én không làm nên mùa hè (Cô Yến Bất Thành Hạ)
 • Dịch tiếng Anh – One swallow doesnt make a summer.


Các chữ Hán đồng âm

 • 下: below; down; downwards; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down; to arrive at (a decision, conclusion etc); measure word to show the frequency of an action;
 • 吓: to frighten; to scare;
 • 罅: crack; grudge;
 • 𡨄: 𡨄


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

5  +  4  =