Menu

0671 – 大概 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我想他大概60岁
 • Phồn – 我想他大概60歲
 • Pinyin – Wǒ xiǎng tā dàgài 60 suì
 • Bồi – Ủa xeng tha tà cài liều sứ suây
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghĩ anh ấy khoảng 60 tuổi.
 • Dịch tiếng Anh – he’s about sixty, I suppose

Ví dụ 2:

 • Giản – 他大概5分钟后到
 • Phồn – 他大概5分鐘後到
 • Pinyin – Tā dàgài 5 fēnzhōng hòu dào
 • Bồi – Tha ta cài ủ phân chung hầu tào
 • Dịch tiếng Việt – Anh đến muộn khoảng 5 phút.
 • Dịch tiếng Anh – He will be here in 5 or so minutes.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

4  +  5  =