Menu

0980 – 失败 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《失》的笔顺动画写字动画演示

《失》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《败》的笔顺动画写字动画演示

《败》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 彻底的失败
 • Phồn – 徹底的失敗
 • Pinyin – Chèdǐ de shībài
 • Bồi – Chưa tỉ tơ sư pài
 • Dịch tiếng Việt – Thất bại hoàn toàn
 • Dịch tiếng Anh – an abysmal failure

Ví dụ 2:

 • Giản – 他畏惧失败
 • Phồn – 他畏懼失敗
 • Pinyin – Tā wèijù shībài
 • Bồi – Tha uây chù sư pài
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta sợ thất bại
 • Dịch tiếng Anh – He is afraid of losing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

14  +    =  23