Menu

0662 – 存 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我存了1000镑以备不时之需
 • Phồn – 我存了1000鎊以備不時之需
 • Pinyin – Wǒ cúnle 1000 bàng yǐ bèi bùshí zhī xū
 • Bồi – Ủa chuấn lơ i thiên pàng ỉ pầy pù sứ chư xuy
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã tiết kiệm 1000 bảng cho trường hợp khẩn cấp
 • Dịch tiếng Anh – I’ve got a thousand pounds put away for a rainy day

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们公司存在很多不同的问题
 • Phồn – 我們公司存在很多不同的問題
 • Pinyin – Wǒmen gōngsī cúnzài hěnduō bùtóng de wèntí
 • Bồi – Ủa mân cung sư chuấn chai hẩn tua pù thúng tơ uấn thí
 • Dịch tiếng Việt – Có nhiều vấn đề khác nhau trong công ty chúng tôi
 • Dịch tiếng Anh – We had various problems with our cooperation.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

66  +    =  73