Menu

0800 – 家具 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《家》的笔顺动画写字动画演示

《家》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《具》的笔顺动画写字动画演示

《具》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 笨重的家具
 • Phồn – 笨重的家具
 • Pinyin – Bènzhòng de jiājù
 • Bồi – Pần chung tơ cha chu
 • Dịch tiếng Việt – Đồ đạc cồng kềnh
 • Dịch tiếng Anh – heavy furniture

Ví dụ 2:

 • Giản – 屋里家具太少
 • Phồn – 屋裡家具太少
 • Pinyin – Wū li jiājù tài shǎo
 • Bồi – U li cha chù thài sảo
 • Dịch tiếng Việt – Quá ít đồ đạc trong phòng
 • Dịch tiếng Anh – There is very little furniture in the room.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

72  +    =  79